آماده همکاری با شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه واردات و صادرات کالا مابین ایران و ژاپن می باشیم.